EU Projects

CZ

EN

V roce 2020 společnost ROYAX, s.r.o. realizuje projekt, jehož cílem je účast na zahraničních veletrzích realizovaných v roce 2020 v Evropě, USA,  a Spojených Arabských Emirátech.

Projekt s názvem „Prezentace společnosti ROYAX, s.r.o. v zahraničí v roce 2020“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

EN

In 2020, ROYAX, s.r.o. is implementing a project aimed at participating in foreign trade fairs held in 2020 in Europe, USA  and the United Arab Emirates.

Project entitled „Presentation of ROYAX, s.r.o. aborad in 2020“ is co-funded by the European Union.

 

 

V letech 2017-2019 společnost ROYAX, s.r.o. realizuje projekt zaměřený na účast firmy na zahraničních veletrzích realizovaných v Evropě, USA, u a Spojených Arabských Emirátech.
Projekt s názvem “ Prezentace společnosti ROYAX, s.r.o. v zahraničí v letech 2017 – 2019”

je spolufinancován Evropskou unií.

 

EN

In the years 2017-2019, ROYAX, s.r.o. is implementing a project that involves the company’s participation in foreign trade fairs held in Europe, USA,  and the United Arab Emirates.

Project entitled “Presentation of ROYAX, s.r.o. abroad in years 2017-2019 ” is co-funded by the European Union.

 

 

V letech 2015-2017 společnost ROYAX, s.r.o. realizuje projekt zaměřený na účast firmy na zahraničních veletrzích Medica, Arab Health, Rett Mobil, REAS.
Projekt s názvem “ Prezentace společnosti ROYAX, s.r.o. v zahraničí v letech 2015 – 2017”

je spolufinancován Evropskou unií.

 

EN

In the years 2015-2017, ROYAX, s.r.o. is implementing a project that involves the company’s participation in foreign trade fairs Medica, Arab Health, Rett Mobil, REAS.

Project entitled “Presentation of ROYAX, s.r.o. abroad in years 2015-2017 ” is co-funded by the European Union.

 

___________________________________________________________________________________

 

Společnost  Royax, s.r.o. v letech 2016-2017 realizuje projekt s cílem uvést do provozu technologie pro výrobu patentovaných nosítek, což umožní vyrábět ve vysoké kvalitě a reagovat okamžitě a flexibilně na přicházející malé i velké zakázky. Předmětem projektu je pořízení CNC strojů, zařízení a forem s vyššími technickými a užitnými parametry, které povede ke zkvalitnění a zefektivnění výrobního procesu, navýšení výrobní kapacity.
Projekt s názvem “ROYAX – Pořízení technologie pro zavedení výroby nosítek pro záchranářskou službu” je spolufinancován Evropskou unií.

EN

Royax, s.r.o. in the years 2016-2017, it is implementing a project with the aim of putting into operation technologies for the production of patented stretchers, which will enable high quality production and respond immediately and flexibly to incoming small and large orders. The subject of the project is the acquisition of CNC machines, equipment and molds with higher technical and utility parameters, which will lead to the improvement and streamlining of the production process, increase production capacity.

The project entitled “ROYAX – Acquisition of technology for the introduction of the production of stretchers for the rescue service” is co – financed by the European Union.